Informasjonsmøte om byggestart for E6 Kvithammar-Åsen

Nye Veier og Hæhre Entreprenør ønsker velkommen til digitalt informasjonsmøte om utbyggingen av ny E6 fra Kvithammar til Åsen.

Med vedtatte reguleringsplaner i både Stjørdal og Levanger kommune på plass, og signert kontrakt for utbygging, er Nye Veier og Hæhre Entreprenør klare for å gå i gang med å bygge ny E6 fra Kvithammar til Åsen. Den nye veistrekningen er ca. 19 km og bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Med ny E6 vil reisetiden bli halvert, og både trafikksikkerhet og fremkommelighet vil bli forbedret.

Les mer om E6 Kvithammar-Åsen.


Det er allerede gjort en del forberedende arbeider, men nå nærmer det seg anleggsstart. Nye Veier og Hæhre Entreprenør inviterer derfor til et åpent informasjonsmøte på Teams. Dette møtet er spesielt nyttig for grunneiere, naboer og andre som blir berørt av prosjektet.

Vi skal blant annet snakke om:

  • Hvorfor bygger vi ny E6?
  • Status
  • Prosjektmål
  • Framdrift/gjennomføring
  • Sprengning, støv og støy

Velkommen skal du være!

Det vil også bli egne, fysiske grunneiermøter i etterkant av dette åpne informasjonsmøtet. Spørsmål som handler om enkeltsaker bør tas opp i grunneiermøtene.

 

Tid: 01.02.22 klokken 18.00 – 19.00  
Sted: Microsoft Teams

Her kan du se opptak av møtet. 

Bilder