Informasjonsmøte om E6 Sørelva – Borkamo

Nye Veier ønsker velkommen til åpent informasjonsmøte om utbyggingen av E6 Sørelva – Borkamo torsdag 17. mars.

Styret i Nye Veier har prioritert E6 Sørelva – Borkamo for utbygging. Nye Veier inviterer nå til åpent informasjonsmøte om utbyggingen. Prosjektleder i Nye Veier, Steinar Rask, vil orientere om anleggsarbeidene og Nye Veiers fremdrift. Grunnerververe Erik Gjeten og Mona Sterud Husby vil orientere om grunnervervet, innløsning av hytter og kjøp og leie av eiendom i forbindelse med byggingen.

Møtet holdes fysisk på Nordland nasjonalparksenter, og vil i tillegg bli live-streamet på deres Facebook-side.

Informasjonsmøte
Tid: 17.03.22 klokken 18.00-19.30
Sted: Nordland nasjonalparksenter

 

Bilder