Informasjonsmøte om nye drikkevannskilder

14. april holdt Nye Veier et digitalt informasjonsmøte om nye drikkevannskilder i forbindelse med utbyggingen av ny E6 fra Ulsberg til Vindåsliene. Her kan du se opptaket av møtet.