Opptak av digitalt folkemøte om E6 Gyllan-Kvål 10.02.21

På denne siden finner du opptak av det digitale folkemøtet om E6 Gyllan-Kvål, som ble holdt 10.02.21. Du kan også bla deg gjennom selve presentasjonen som ble vist.

Nye Veier har varslet oppstart av reguleringsarbeid for E6 Gyllan-Kvål i Melhus kommune. Forslag til planprogram er på høring, der frist for å sende inn merknader er 16.04.21.

I den forbindelse ble det holdt et digitalt folkemøte onsdag 10.02.21. Representanter fra både Nye Veier og Norconsult (Nye Veiers rådgiver på dette prosjektet) holdt innlegg og svarte på spørsmål fra publikum. Ordfører, Jorid Jagtøyen, var også med i møtet.

Tema i møtet var overordnet informasjon om prosjektet og bakgrunn for ny plan samt informasjon om planprogrammet, prosessen videre og hvordan du kan medvirke.

Fikk du ikke med deg møtet, kan du se opptaket her:

Selve møtet starter ca. ti minutter uti.

Og her er presentasjonen som ble brukt i møtet. 

 

Mange spørsmål
Det var ca. 150 stykker som så på, og det kom inn mange gode spørsmål. Det var ikke tid til å svare på alle spørsmål i møtet, så de resterende spørsmålene vil bli besvart i en samle-sak her på nyeveier.no. Dette kommer så fort som mulig.

 

Oppdatert 15.02.21: Klikk her for å se alle spørsmål og svar. 


Kort om prosjektet

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål. Det planlegges for firefelts motorvei og fartsgrense 110 km/t. Høyere fartsgrense og optimaliserte løsninger skal øke samfunnsnytten av veien i forhold til tidligere vedtatte reguleringsplaner (Statens vegvesen i 2016). Planområdet omfatter ca. 17,5 km ny E6 fra Gyllan til Kvål.


Plandokumenter

Klikk her for å lese planprogrammet.
Klikk her for å lese planinitiativet.
Klikk her for å lese referat fra oppstartsmøte 01.12.20


Du kan medvirke
Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til en av følgende kanaler:

Frist for å sende inn merknader er 16.04.2021

Har du spørsmål om planarbeidet, kan du ta kontakt med:

Jan Olav Sivertsen
915 46 871
jan.olav.sivertsen@nyeveier.no


eller

Lars Bjørgård
913 39 511
lars.bjorgaard@nyeveier.no

Bilder