Opptak av digitalt folkemøte om kvikkleire på Leistad, 01.07.21

Torsdag 1. juli holdt Acciona et folkemøte om kvikkleiren på Leistad. På denne siden finner du opptak av møtet og en Q&A.

Arbeidet med ny E6 fra Ranheim til Værnes er godt i gang, også på Leistad. I den forbindelse ble det holdt et digitalt folkemøte 01.07.21 der temaet var kvikkleire.

Her kan du se opptak av møtet:

 

Og her kan du lese spørsmålene, med svar, som ble tatt opp i møtet.