Opptak av folkemøtet om E6 Gyllan-Kvål 11.05.22

Nye Veier arrangerte et folkemøte 11.05.22 der tema var konsekvensutredningen for de ulike traséalternativene for E6 Gyllan-Kvål. Her kan du se opptak av møtet.

Nye Veier har fått i oppdrag å bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål, og i den forbindelse er det utført en konsekvensutredning (KU) for alle alternative traseer. KU og Nye Veier anbefaling om hvilken trasé som bør bygges er på høring frem til 29.05.22. I denne perioden kan alle gi innspill til KU og traséanbefaling.

Onsdag 11. mai arrangerte Nye Veier et folkemøte i Melhus kommune der konklusjonene fra KU ble presentert. Publikum fikk også høre bakgrunnen for Nye Veiers traséanbefaling og det ble sagt noe om den videre prosessen og mulighetene for å medvirke.

Møtet ble holdt i Kultursalen i Melhus kommune, men det ble også streamet. Her kan du se opptak av møtet:

Selve møtet starter cirka 14 minutter uti, dog med litt tekniske problemer fra scenen.

 

Her kan du se alle KU-dokumentene for E6 Gyllan-Kvål.
Her kan du lese mer om hvordan Nye Veier jobber med KU.
Her kan du lese mer om hvordan du kan gi dine innspill. Merk at fristen for å gi innspill er 29.05.22.

Bilder