Opptak av informasjonsmøte om E6 Kvithammar-Åsen 01.02.22

Her kan du se opptak av det digitale informasjonsmøtet om byggestart for E6 Kvithammar-Åsen som ble holdt 01.02.22. Du kan også lese alle spørsmål som ble sendt inn i chatten, med svar fra Nye Veier og Hæhre Entreprenør.

Det nærmer seg byggestart for ny E6 mellom Kvithammar og Åsen. Nye Veier og Hæhre Entreprenør holdt derfor et digitalt informasjonsmøte tirsdag 1. februar for å fortelle om hva som vil foregå gjennom byggeperioden og hvordan dette kan påvirke omgivelsene. Møtet var rettet mot grunneiere, naboer og andre som blir berørt av prosjektet. I tillegg til dette åpne informasjonsmøtet, vil det bli arrangert egne grunneiermøter etter hvert. Dette ble omtalt i informasjonsmøtet.

Tema i møtet var:

 • Hvorfor ny E6?
 • Planstatus
 • Inngåelse kontrakt
 • Prosjektmål/bonusprogram
 • Framdrift og forberedende arbeid
 • Informasjon
 • Rollefordeling
 • Grunnerverv
 • Støy (Hæhre)
 • Gjennomføring (Hæhre)
 • Sprengning, tunneldriving og støy (Hæhre)


Denne gangen ble selve presentasjonene filmet i forkant, men representanter fra både Nye Veier og Hæhre Entreprenør var til stede i chatten for å svare på spørsmål.

Her kan du se opptak av møtet:


Her kan du lese spørsmål, og svar, som ble sendt inn i løpet av møtet. 

Ta gjerne en titt på vår Q&A for prosjektet. 

 

Bilder