Hva vil du vite mer om?

Prosjektanskaffelser i Nye Veier

Nye Veiers anskaffelser er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser.

Nye Veier stiller høye krav til våre leverandører innenfor helse, miljø og sikkerhet, samt seriøsitet og kvalitet. Entreprenører skal blant annet ha planer og systemer for å ivareta ytre miljø, og Nye Veier har ambisiøse mål om å redusere klimagassutslipp knyttet til våre prosjekter. Nye Veier er opptatt av tidlig involvering av totalentreprenør for å øke samfunns- og trafikantnytte.

Slik gjør vi våre prosjektanskaffelser