Krav til faktura

Nye Veier AS benytter EHF som standard for faktura og kreditnotaer fra sine leverandører.

Nye Veier har org. nr.: 915 488 099.

For å sikre en korrekt behandling av fakturaene er Nye Veier AS avhengig av at fakturaene tilfredsstiller noen minimumskrav. Kravene er i henhold til DIFI sine retningslinjer for formatet.

Nye Veier AS godtar i utgangspunktet kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten bak dette er å øke kvaliteten, redusere behandlingstiden og gjøre en innsats for miljøet ved å redusere papirbruken.
I Nye Veier AS sine standardvilkår fremgår det at vi har 30 dagers netto betalingsbetingelser. Dersom det ikke er avtalt noe annet forutsettes det at fakturaen er i samsvar med dette.

Fakturaer som ikke tilfredsstiller Nye Veier AS' fakturakrav vil bli avvist. Fakturaer skal ikke sendes i ordinær post eller på e-post.

Faktura skal ha gyldig EHF referanse:

• Kun 8-sifret innkjøpsordrenummer (eks.12xxxxxx) oppgis i feltet OrderReference (innkjøpsordrenr) og BuyerReference (deres ref)
• Kun 5-sifret fakturareferanse (eks.10+xxx (Nye Veier ansattnummer)) oppgis i feltet BuyerReference (deres ref) dersom det ikke foreligger en innkjøpsordre. OrderReference (innkjøpsordrenr) holdes blankt/tomt
• Henvisninger til prosjekt, avtalenummer osv. oppgis i feltet AdditionalDocumentReference (tilleggsinformasjon/identifikasjon)