Forberedende arbeid Prioritert for utbygging Utbygging pågår Åpnet vei
https://kart.nyeveier.no/prosjektstatus