Nye Veier og koronaviruset (Covid-19)

Nye Veier følger nasjonale og lokale myndigheters tiltak og retningslinjer i forbindelse med det pågående koronautbruddet. Vi deltar i den nasjonale dugnaden for å hindre og begrense smittespredning. I tråd med nylig innførte restriksjoner, er våre ansatte på hjemmekontor fom. 6. november 2020. Vi ivaretar våre kontraktsforpliktelser og aktiviteter i vår virksomhet.

Kontaktpersoner

Sentralbord

08:00 - 16:00 (man-fre) Stengt (lør-søn)


Telefon:+47 479 72 727

E-post:post@nyeveier.no

Nils Bernt Rinde

Kommunikasjonsrådgiver


Telefon:+47 958 18 472

E-post:nils.rinde@nyeveier.no

Henrik Kyte Assmann

Kommunikasjonsmedarbeider


Telefon:+47 920 35 520

E-post:Henrik.Kyte.Assmann@nyeveier.no

Viktig informasjon fra norske myndigheter