Informasjon om grunnerverv

Informasjon om grunnerverv

Denne artikkelen er utarbeidet av Nye Veier med tanke på de som er, eller kan bli, involvert i Nye Veiers grunnervervsprosess. Vi håper at saken gir deg som berørt mer informasjon om prosessen, samt svar på noen av de spørsmålene du måtte ha.

Kontaktinformasjon