Kontaktinformasjon

E6 Trøndelag

 

Lars Håvard Verkland, seniorrådgiver grunnerverv

975 11 662

lars-haavard.verkland@nyeveier.no

 

Erik Gjeten, grunnerverver

416 50 995
erik.gjeten@nyeveier.no

 

Steffen Hopstad Solberg, grunnerverver

482 04 900

Steffen.solberg@nyeveier.no