Kontaktinformasjon

E6 Trøndelag

Lars Håvard Verkland

975 11 662

Lars-haavard.verkland@nyeveier.no

 

E6 Innlandet

Vidar Hagen

911 69 663

Vidar.hagen@nyeveier.no

 

E18 Sørøst

Lars Harald Låhne

932 43 059

Lars.harald.laahne@nyeveier.no

 

E39 Sørvest

Terje Lauvik Bjorheim

941 22 860

Terje.bjorheim@nyeveier.no