Nyheter

Velg tema

24. mai 2019 Varsel om planoppstart for utvidelse av E6 Leistad – Stjørdal grense

Nye Veier AS varsler med dette oppstart av arbeidet med reguleringsendring for ny E6 Leistad – Stjørdal grense i Malvik kommune. Varslingen gjøres i henhold til plan- og bygningsloven §12-8. I forhold til tidligere varsling er planområdet endret langs strekningen.

23. mai 2019 Forslag til detaljregulering av E39 Mandal øst – Greipsland

Etter plan- og bygningslovens §12-10 har planutvalget i Mandal kommune, i møte 15.05.2019, besluttet å sende forslag til detaljreguleringsplan for E39 Mandal øst – Greipsland (del 1 av E39 Mandal øst – Mandal by) på høring og legge planen ut til offentlig ettersyn.

22. mai 2019 Disse skal konkurrere om å bygge E6 Ulsberg-Vindåsliene

Fire søkere går videre i konkurransen om å bygge ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene for Nye Veier. Kontrakten har en antatt verdi på 2,6 mrd. kroner eks. mva.

15. mai 2019 På jakt etter lokale leverandører

Når det skal bygges syv kilometer med motorvei fra Kvål til Melhus er det mange behov som melder seg. Jakten etter lokale leverandører er i gang!

10. mai 2019 Nye Veier har signert kontrakt med Hæhre og Aas Jakobsen Trondheim

I dag ble samarbeidskontrakten med Hæhre Entreprenør AS og rådgiverfirmaet Dr. Ing. A. Aas Jakobsen Trondheim AS signert. Kontrakten for byggingen av E6 mellom Kvithammar og Åsen (19 km) er forventet å bli på ca. 4 mrd. kroner eks. mva.