Nyheter

Velg tema

15. august 2019 Nye Veier AS har installert moderne sensorteknologi på E18 Tvedestrand - Arendal

Mandag 1. juli ble det installert og satt i drift et nytt og moderne sensorsystem i veibanen på nyåpnede E18 Tvedestrand – Arendal

9. juli 2019 Ny E18 gjennom Porsgrunn er finansiert og byggeklar

I midten av juni vedtok Stortinget bompengefinansiering av E18 fra Langangen til Dørdal. Dermed er finansieringen av nye E18 gjennom Porsgrunn på plass.

5. juli 2019 33 innspill til planarbeid Mandal øst - Mandal by

Fristen for offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland gikk ut 4. juli 2019. Innen fristen er det kommet inn 7 innspill fra offentlige, 2 innspill fra lag og organisasjoner og 24 innspill fra private.

4. juli 2019 Se anleggsområdet til E39 fra luften

I oktober 2018 startet anleggsarbeidene opp med prosjektet fra Kristiansand vest til Mandal øst. Her kan du se status med å bygge 20 kilometer ny, trafikksikker firefeltsvei med fartsgrense 110 km/t per juni 2019.

3. juli 2019 Gi innspill i medvirkningsportalen for E6 Roterud - Storhove

E6 Roterud - Storhove