Nyheter

Velg tema

22. mars 2019 Velkommen til tilbudskonferanse 26.03.19

Nye Veier AS søker leverandører til prosjektet Ulsberg-Vindåsliene, og arrangerer i den forbindelse en tilbudskonferanse for å fortelle mer om prosjektet.

21. mars 2019 Vendor conference: Ulsberg – Vindåsliene

The Trøndelag office for Nye Veier presented one project at this year’s vendor conference: the stretch that runs from Ulsberg in Rennebu to Vindåsliene in Midtre Gauldal. In this article you can read more about the project.

21. mars 2019 Leverandørkonferansen: Ulsberg-Vindåsliene

Trøndelagskontoret til Nye Veier presenterte ett prosjekt på årets leverandørkonferanse: strekningen som går fra Ulsberg i Rennebu til Vindåsliene i Midtre Gauldal. I denne artikkelen kan du se lese mer om prosjektet.

20. mars 2019 Mer enn 100 firma ville vite mer om Nye Veier-konkurranser

Mange ville vite mer om Nye Veiers konkurranser til en verdi på mer enn 22 milliarder kroner som skal ut i markedet i 2019.

20. mars 2019 Kommende byggekonkurranser i Nye Veier

Nye Veier presenterer kartløsning som viser konkurranser for bygging av selskapets strekninger de kommende årene.