Nyheter

Velg tema

11. januar 2019 Slik påvirkes du av anleggsarbeidet på E39 Kristiansand – Mandal

11. januar 2019 Slik er anskaffelsesprosessen i Nye Veiers første driftskontrakt

Nye Veier AS gjennomførte fredag 11. januar et informasjonsmøte angående den utlyste konkurransen for selskapets første driftskontrakt. Deltakere var blant annet større driftsentreprenører, samt andre fagrelaterte underleverandører.

11. januar 2019 Nye strekninger til Nye Veier

Samferdselsdepartementet vil tilføre Nye Veier tre nye strekninger. Dette er E6 Øyer – Otta i Oppland, E16 Kløfta – Kongsvinger i Akershus og Hedmark og E6 Kvænangsfjellet i Troms.

8. januar 2019 Nattarbeid på E6 og Rv. 25

Det er høy aktivitet i E6-prosjektet og det blir nattarbeid og endret kjøremønster flere steder allerede kommende natt. Dette medfører omkjøring via gamle E6 mellom Økelsrud og Moelv, manuell dirigering på E6 ved Tjernli sør for Brumunddal, samtrafikk mellom Rv. 25 og E6 i Åkerkrysset ved Hamar og manuell dirigering på Vangsvegen ved Disen.

19. desember 2018 Invitasjon til informasjonsmøter i forbindelse med planlegging av ny E6 Kvithammar – Åsen

I januar inviterer Nye Veier til to åpne informasjonsmøter for å orientere om planarbeidet for ny E6 mellom Kvithammar og Åsen. Det avholdes et møte i hver av de berørte kommunene Stjørdal og Levanger.