Nyheter

Velg tema

8. mai 2019 Fokus på miljø og forebyggende tiltak

Miljøvernavdelingen til Fylkesmannen i Agder uttrykte tilfredshet både med hvordan miljøarbeidet er organisert i prosjektet, samt fokuset på forebyggende tiltak. Det kom fram da fylkesmannen 8. mai gjennomførte sitt planlagte besøk på veianlegget E39 Kristiansand vest – Mandal øst.

8. mai 2019 Kartlegger grunnforholdene i Mjøsa

Denne uken kommer det en ny farkost på Mjøsa når MS Borebas sjøsettes for å gjennomføre nye grunnundersøkelser for den nye motorveibrua over Mjøsa. Undersøkelser gjennomført i fjor viser at grunnforholdene er krevende. Veiselskapet har derfor engasjert Multiconsult Norge AS til å gjennomføre ytterligere undersøkelser for å optimalisere bruprosjektet og redusere usikkerheten i utbyggingsprosjektet.

7. mai 2019 Samtrafikk mellom E6 og fylkesveiene i Vienkrysset

Natt til onsdag 8. mai endres kjøremønsteret i Vienkrysset, slik at det blir samtrafikk mellom E6 og Fylkesveiene 84 og 222. Arbeidene med omleggingen starter kl. 20.00 tirsdag kveld. Alt skal være klart før morgenrushet onsdag morgen.

7. mai 2019 Se bilder fra prosjektet Kristiansand vest - Mandal øst

Følg med vårt byggeprosjekt Kristiansand vest - Mandal øst fra lufta.

4. mai 2019 Utbyggingen av E18 gjennom Porsgrunn et godt skritt videre

Når Porsgrunn kommune nå har vedtatt reguleringsplanen for strekningen E18 Langangen-Lanner er utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn et godt skritt videre.