Nyheter

Velg tema

18. desember 2018 Nye Veier varsler anbudskonkurranse for E6 Ulsberg - Vindåsliene i januar

Byggestart på E6 Ulsberg – Vindåsliene framskyndes som følge av Nye Veiers siste porteføljeprioritering som ble offentliggjort sist uke. Prosjektet legges ut på anbud i siste halvdel av januar og Nye Veier inviterer entreprenører til en tilbudskonferanse 4. februar.

12. desember 2018 Nye Veier prioriterer nye strekninger for utbygging

10. desember 2018 Varsel om justert plangrense for reguleringsplan E6 Ulsberg - Vindåsliene

Nye Veier varsler med dette om justert plangrense for enkelte områder i Rennebu kommune i forbindelse med detaljregulering for E6 Ulsberg - Vindåsliene.

7. desember 2018 Kontrollert øvingsbrann i Gauldal

I perioden 12. – 15. desember vil Gauldal Brann og Redning IKS foreta en kontrollert nedbrenning av et hus i Gylløyvegen på Hovin. Huset disponeres av Nye Veier og skal likevel rives i forbindelse med utbygging av ny E6 i området.

5. desember 2018 Varsel om endret plangrense for E6 Reppe - Malvik grense

Nye Veier AS varsler med dette oppstart av arbeidet med reguleringsendring for ny E6 mellom Reppe og Væretunnelen i Trondheim kommune.