Nyheter

Velg tema

2. juli 2019 Nye Veier åpnet 22 km ny E18

Eksakt klokken 12.20 startet trafikken på den nye E18-strekningen mellom Tvedestrand og Arendal. Ingrid og Arthur Thorkildsen var de første til å ta i bruk den flunkende nye asfalten.

2. juli 2019 Åpner fem kilometer med nylagt asfalt på E6 over Bergshøgda

Natt til onsdag flyttes E6-trafikken over på det nybygde motorveifeltet fra Arnkvern til Tjernli. Dette gir E6-trafikantene fem kilometer ny tofeltsvei med 70 km/t. Samtidig åpnes nordgående påkjøringsrampe på Bergshøgda og sørgående avkjørings- og påkjøringsramper i Nydal. Den nordgående påkjøringsrampen i Nydalkrysset stenges.

27. juni 2019 Disse skal konkurrere om å bygge 23 km motorvei langs Mjøsa

Fire søkere går videre i konkurransen om å bygge ny E6 mellom Roterud og Storhove langs Mjøsa for Nye Veier. Kontrakten har en antatt verdi på 3,7 mrd. kroner eks. mva. og blir dermed Innlandets klart største veikontrakt noensinne.

27. juni 2019 Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum - varsel om oppstart av endring av reguleringsplan

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles det oppstart og forslag til endring av reguleringsplan for "Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum", planid 2017016. NB: Saken er oppdatert med notat som vurderer konsekvenser for Gaula ved justert E6 forbi Søberg.

25. juni 2019 Endelig dagslys i begge ender!

Tirsdag 25. juni trykket ordførerne Harald Furre (Kristiansand) og Johnny Greibesland (Songdalen) på knappen som avfyrte smellet for gjennomslaget i den første tunnelen på nye E 39.