Nyheter

Velg tema

6. mars 2017 Nye Veier skal bygge en god og varig E6 i Mjøsregionen

Nye Veier har søkt om å benytte svensk regelverk for å dimensjonere overbygning og frostsikring på ny E6 fra Kolomoen til Ensby.

3. mars 2017 Fire tilbydere skal konkurrere om å bygge E6 Arnkvern - Moelv

Ni entreprenører søkte om prekvalifisering til konkurransen om totalentreprisen for E6 Arnkvern – Moelv. Av disse er fire prekvalifisert til å gi tilbud; Hæhre Entreprenør AS, Veidekke Entreprenør AS, NCC Norge AS og AF Gruppen Norge AS.

1. februar 2017 Ni entreprenører ønsker å bygge E6

Ni entreprenører har søkt om prekvalifisering til konkurransen om totalentreprisen for E6 Arnkvern-Moelv. De ni som har søkt om å bli prekvalifisert for å gi tilbud er: AF Gruppen Norge AS, Astaldi S.p.A, Hæhre Entreprenør AS, Itinera S.p.A, NCC Norge AS, Roadbridge Aibel Joint Venture (dannet av Roadbridge Ltd og Aibel AS), Sacyr Construccion S.A, Salini Impregilo S.p.A og Veidekke Entreprenør AS.

31. januar 2017 Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for E6 Brumunddal veikryss

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 og § 12-8 varsles om igangsettelse av detaljreguleringsplan for endret/optimalisert løsning for E6 Brumunddal veikryss med tilhørende lokalveier i Ringsaker kommune.

10. januar 2017 Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for E6 for Uthuskrysset

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 og § 12-8 varsles oppstart av arbeider med endret detaljreguleringsplan for E6 ved Uthuskrysset i Stange kommune. (Plan nr. 0417685.