Nyheter

Velg tema

20. desember 2016 Nye Veiers prioriterte veistrekninger

Nye Veier prioriterer strekningene E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Langangen – Dørdal og E6 Kolomoen – Moelv for utbygging. I tillegg er strekningene E39 Kristiansand vest – Lyngdal og E6 Ranheim – Åsen prioritert for utredning med tanke på snarlig utbygging.

23. november 2016 Anbudsbefaring E6 Kolomoen – Arnkvern

Representanter fra Hæhre Entreprenør AS, Roadbridge Aibel joint venture, NCC Norge AS og AF Gruppen Norge AS var i dag på anbudsbefaring på Hamar. Totalt ti personer fra de prekvalifiserte entreprenørene deltok.

21. november 2016 Fire entreprenører konkurrerer om å bygge E6 Kolomoen – Arnkvern

Fire entreprenører er prekvalifisert til konkurransen om totalentreprisen for E6 Kolomoen – Arnkvern. Det var opprinnelig syv interessenter. De fire som er prekvalifisert for å gi tilbud er: Hæhre Entreprenør AS, Roadbridge Aibel joint venture, NCC Norge AS og AF Gruppen Norge AS.

18. november 2016 Lærerik idedugnad om BIM

Heldigital prosjektgjennomføring og oppdaterte BIM-modeller som benyttes og videreutvikles i alle livsfaser av et veiprosjekt var gjennomgangstonen på årets største dugnad om 3D. Konklusjonen fra idedugnaden er kort og greit at ingen ønsker papirtegninger.

15. november 2016 Nesten 200 skal på idedugnad om 3D

Det blir folksomt under Nye Veiers idedugnad om 3D-modeller på Hamar onsdag 16. november. Arrangementet er flyttet til Hamarhallen.