Nyheter

Velg tema

7. september 2017 Anleggsstart E6 Kolomoen - Arnkvern

Nå starter byggingen av 43 km ny firefelts motorvei med 110 km/t fra Kolomoen til Moelv. Denne uken arbeides det nattestid med sikring av anleggsområdet fra Kolomoen – Uthus. Der det pågår arbeid blir det nedsatt hastighet til 70 km/t.

16. juni 2017 Endring i framdrift for parsell E18 Langangen-Kjørholt