Nyheter

Velg tema

22. september 2017 Blir pådriver for innovasjon

– Nye Veier vil være en pådriver. Vi kommer til å utnytte de mulighetene vi har til å skape innovasjon i veiprosjektene våre.

22. september 2017 Ranheim-Åsen: Grunnervervet er i gang

Nye Veier må skaffe seg rettighetene til mye privat og offentlig eiendom før E6 kan bygges ut i Trøndelag. Prosessen for grunnerverv er i gang på strekningen Ranheim–Åsen.

22. september 2017 Sammen for ny E6

– Hvis alle løfter sammen, så får vi det til, sa samferdselsministeren under sin sommerturné på E6 fra nord til sør. 29. juni fikk Solvik-Olsen omvisning på strekningen Åsen-Kvithammar som Nye Veier har ansvaret for å bygge ut.

22. september 2017 Hva sier "nye Trøndelag" om bompenger?

Folkevalgte for det samlede Trøndelag tar 15. juni stilling til Nye Veiers forslag om bompengefinansiering av ny E6 fra Ulsberg til Åsen.

22. september 2017 Kryssende interesser i Åsen

Halvkryss eller helkryss – hvor? I Åsen, Levanger, er meningene mange og E6-engasjementet stort.