Nyheter

Velg tema

21. september 2017 Digital ryddesjau langs E6 Trøndelag

Nå er det enkelt å finne videoer og reguleringsplaner for Nye Veiers E6-strekninger i Trøndelag.

21. september 2017 Nye Veier skolerer

Nyansatte og innleide hos Nye Veier i Trondheim blir godt ivaretatt av hovedkontoret i Kristiansand.

21. september 2017 Hva skjer når i bompengesaken?

Hvordan skal nye E6 Trøndelag bompengefinansieres? For tida utredes dette spørsmålet for fullt – og her er sentrale datoer i saksgangen fram mot vedtak i høst.

25. august 2017 Mandal By-Røiskår: Vurderer alternative korridorer for ny E39

Det gjennomføres nå mulighetsstudier på prosjektstrekningen Mandal by-Røiskår. Resultatet av mulighetsstudiet vil klargjøre om det vil være interessant å endre deler av E39-korridoren.

21. september 2017 - Må tenke nytt i alle ledd

I Trøndelag skal Nye Veier bygge over 10 mil E6 nord og sør for Trondheim. Arbeidet ledes av den markante prosjektgjennomføreren Johan Arnt Vatnan.