Nyheter

Velg tema

21. september 2017 Nye Veier faktakorrigerer

Nye Veier i Trøndelag deltar ikke i den partipolitiske debatten om selskapet. Men vi vil praktisere et aktivt faktakorrektiv i mediene for å tilbakevise myter, misforståelser og direkte feil om Nye Veier. Under svarer vi Trønder-Avisa, Adresseavisen og Opdalingen.

21. september 2017 Tre nye til E6 Trøndelag

Nye Veier har knyttet til seg ytterligere tre medarbeidere for E6-prosjektet i Trøndelag:

21. september 2017 Digital ryddesjau langs E6 Trøndelag

Nå er det enkelt å finne videoer og reguleringsplaner for Nye Veiers E6-strekninger i Trøndelag.

21. september 2017 Nye Veier skolerer

Nyansatte og innleide hos Nye Veier i Trondheim blir godt ivaretatt av hovedkontoret i Kristiansand.

21. september 2017 Hva skjer når i bompengesaken?

Hvordan skal nye E6 Trøndelag bompengefinansieres? For tida utredes dette spørsmålet for fullt – og her er sentrale datoer i saksgangen fram mot vedtak i høst.