Nyheter

Velg tema

21. september 2017 Hva skjer når i bompengesaken?

Hvordan skal nye E6 Trøndelag bompengefinansieres? For tida utredes dette spørsmålet for fullt – og her er sentrale datoer i saksgangen fram mot vedtak i høst.

25. august 2017 Mandal By-Røiskår: Vurderer alternative korridorer for ny E39

Det gjennomføres nå mulighetsstudier på prosjektstrekningen Mandal by-Røiskår. Resultatet av mulighetsstudiet vil klargjøre om det vil være interessant å endre deler av E39-korridoren.

21. september 2017 - Må tenke nytt i alle ledd

I Trøndelag skal Nye Veier bygge over 10 mil E6 nord og sør for Trondheim. Arbeidet ledes av den markante prosjektgjennomføreren Johan Arnt Vatnan.

24. august 2017 Nye Veier retter fokus mot Rogaland

Helt ny E39 skal realiseres mellom Kristiansand og Sandnes. Til å lede utbyggingen søker Nye Veier AS etter utbyggingssjef for strekningen fra Flekkefjord til Sandnes.

21. september 2017 Bygger opp kontoret i Trondheim

Nye Veiers prosjektorganisasjon i Trøndelag er under oppbygging. I slutten av mars blir det innflytting i nyinnredede lokaler Sluppenveien 17 i Trondheim, også kalt Stålgården.