Nyheter

Velg tema

21. september 2017 Alle planer overlevert i Trøndelag

Nye Veier har formelt fått overlevert alle Statens vegvesens planer og dokumenter for tre E6-strekninger i Trøndelag.

10. juli 2017 Her skal E39-anlegget starte

Forberedelsene til byggingen av en framtidsrettet og trafikksikker E39 mellom Kristiansand og Sandnes er i full gang.

23. juni 2017 Utbyggingsstrekning politisk godkjent

Detaljreguleringsplanene for utbyggingsstrekningen E39 Kristiansand vest til Mandal øst har i juni vært gjenstand for politisk sluttbehandling i involverte kommuner. Nå er alle godkjent.

20. juni 2017 Milepæl for E39-prosjektet

Planprosessen for de første 900 meterne av E39-prosjektet fra Kristiansand til Sandnes er i mål.Mandal bystyre foretok 16. juni et enstemmig og historisk ja-vedtak.

9. juni 2017 Sluttbehandling av E39-planer

E39-planene er nå til sluttbehandling i de berørte kommunene.