Nyheter

Velg tema

26. februar 2016 Endelig vedtak firefeltsvei gjennom Kristiansand og Songdalen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fattet endelig vedtak for den mye omtalte vegen i Kristiansand.

22. januar 2016 Miljødirektoratet enig med veivesenet

Miljødirektoratet var på befaring av omstridte områder i prosjektet E18/E39 Vige-Søgne øst sammen med flere andre offentlige instanser tidligere denne måneden. Nå har de kommet frem til at miljøhensyn er ivaretatt i planen til Statens vegvesen.

8. september 2017 Grunnerverv E18 Langangen-Dørdal

Her er status for arbeidet med grunnerverv for strekningen E18 Langangen-Dørdal.

7. september 2017 Åkersvika naturreservat

Nye E6 skal bygges gjennom Åkersvika naturreservat. Det er viktig for Nye Veier å være tydelige overfor entreprenørene om at dette er et sårbart område med høy verneverdi. Vi stiller derfor mange krav til entreprenørene for hvordan oppdraget gjennom Åkersvika skal løses. Nye Veier har en egen miljørådgiver som følger opp arbeidene i Åkersvika.

31. august 2017 Høytsvevende nattarbeid på E39

En spesiell operasjon ble gjennomført natt til tirsdag denne uken.