Nyheter

Velg tema

9. juni 2017 Sluttbehandling av E39-planer

E39-planene er nå til sluttbehandling i de berørte kommunene.

21. september 2017 Nye Veiers prioriterte veistrekninger

Nye Veier prioriterer strekningene E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Langangen – Dørdal og E6 Kolomoen – Moelv for utbygging. I tillegg er strekningene E39 Kristiansand vest – Lyngdal og E6 Ranheim – Åsen prioritert for utredning med tanke på snarlig utbygging.

31. mai 2017 Heieraas er prosjektdirektør for utbyggingsområde E39

Asbjørn Heieraas er ansatt som sjef for E39-utbyggingen. Han har vært konstituert i stillingen siden årsskiftet.

11. mai 2017 Nye E 39 Kristiansand – Lyngdal: Ser fram til å bygge tryggere vei

Nye Veier er glade for å at vi har kommet et langt steg videre mot utbygging av E 39, og dermed å knytte Sørlandet sammen med Rogaland

10. januar 2017 Nye Veiers forslag til reguleringsplaner for E39 Kristiansand Vest – Mandal Øst

Nye Veier har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for ny firefelts E39 på strekningen Kristiansand vest til Mandal øst. Planforslagene er sendt de fire kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal for politisk behandling med tanke på utleggelse av planforslagene til offentlig ettersyn.