Nyheter

Velg tema

5. januar 2017 Konstituert prosjektdirektør for utbyggingsområde E39

Asbjørn Heieraas er konstituert som Prosjektdirektør for utbyggingsområde E39 fra og med 01.01.17. Det jobbes med rekruttering av Prosjektdirektør for utbyggingsområde E39. Asbjørn vil fungere frem til denne endelig er på plass.

21. desember 2016 Nye Veiers prioriterte veistrekninger

Nye Veier prioriterer strekningene E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Langangen – Dørdal og E6 Kolomoen – Moelv for utbygging. I tillegg er strekningene E39 Kristiansand vest – Lyngdal og E6 Ranheim – Åsen prioritert for utredning med tanke på snarlig utbygging.

28. oktober 2016 Offentlig ettersyn – Planprogram for mindre tiltak

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for E39 Kristiansand Vest – Søgne Øst, første gang varslet 06.06.16, er det blitt vurdert som nødvending å utarbeide en supplerende konsekvensutredning for to tiltak

21. oktober 2016 Informasjon om grunnundersøkelser E39 Breimyr-Døle Bru

I uke 42 og 43 skal det utføres prøvetaking for å undersøke steinkvalitet i forbindelse med planlegging av ny E39 mellom Breimyr i Kristiansand kommune og Døle bru i Mandal kommune.

13. oktober 2016 Orienteringsmøte om E39

Mandag 10. oktober var det orienteringsmøte angående ny 4-felts E39 på strekningen Kristiansand vest – Søgne øst for beboere fra Kolekniben og Volleberg på Rådhuset i Songdalen kommune.