Nyheter

Velg tema

16. september 2016 Møte om miljø- og friluftsutfordringer

Tirsdag 13. september var det møte om miljø- og friluftsutfordringer i forbindelse med utarbeidelsen av planforslag for reguleringsplan for E39 Kristiansand vest – Søgne øst

6. april 2016 Nye Veier overtar prosjekt fra Statens Vegvesen

Nye Veier overtar Statens Vegvesens prosjekt «E18/E39 Vige-Søgne øst» fra og med reguleringsplan.

26. februar 2016 Endelig vedtak firefeltsvei gjennom Kristiansand og Songdalen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fattet endelig vedtak for den mye omtalte vegen i Kristiansand.

22. januar 2016 Miljødirektoratet enig med veivesenet

Miljødirektoratet var på befaring av omstridte områder i prosjektet E18/E39 Vige-Søgne øst sammen med flere andre offentlige instanser tidligere denne måneden. Nå har de kommet frem til at miljøhensyn er ivaretatt i planen til Statens vegvesen.

8. september 2017 Grunnerverv E18 Langangen-Dørdal

Her er status for arbeidet med grunnerverv for strekningen E18 Langangen-Dørdal.