Nyheter

Velg tema

7. september 2017 Åkersvika naturreservat

Nye E6 skal bygges gjennom Åkersvika naturreservat. Det er viktig for Nye Veier å være tydelige overfor entreprenørene om at dette er et sårbart område med høy verneverdi. Vi stiller derfor mange krav til entreprenørene for hvordan oppdraget gjennom Åkersvika skal løses. Nye Veier har en egen miljørådgiver som følger opp arbeidene i Åkersvika.

31. august 2017 Høytsvevende nattarbeid på E39

En spesiell operasjon ble gjennomført natt til tirsdag denne uken.

7. september 2017 Anleggsstart E6 Kolomoen - Arnkvern

Nå starter byggingen av 43 km ny firefelts motorvei med 110 km/t fra Kolomoen til Moelv. Denne uken arbeides det nattestid med sikring av anleggsområdet fra Kolomoen – Uthus. Der det pågår arbeid blir det nedsatt hastighet til 70 km/t.

16. juni 2017 Endring i framdrift for parsell E18 Langangen-Kjørholt