-Alle skal trygt hjem etter endt arbeidsdag

I bygge- og anleggsbransjen må sikkerhet ha høyeste prioritet. Nye Veier inviterte konsernledelsen i AF og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbesøk og befaring på de tre anleggene som er i gang i E18-utbyggingsområdet.
 HMS-mål er et skal-krav

 -Nye Veier ønsker med dette tiltaket å sette høy standard på HMS-arbeidet, og at hele bransjen samarbeider for å heve sikkerheten ute i prosjektene. Nye Veier ønsker å være pådriver for åpenhet og styrke målretta arbeid for å heve standarden på HMS arbeidet i bransjen. I våre kontrakter er høye HMS-mål et skal-krav og vi skal være en tydelig byggherre. Vi må være sikre på at vi gjør det som er nødvendig så alle kommer trygt hjem etter endt arbeidsdag, sier Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier.

På sikkerhetsbesøket var man denne gangen opptatt av risikofaktorer i forbindelse med arbeider i tunneler, arbeid i høyden, sprengning og flytting av store masser. De tre anleggene som ble besøkt er E18 Tvedestrand-Arendal der AF er totalentreprenør, E18 Rugtvedt-Dørdal og E18 Kjørholt og Bamble tunneler der BetonmastHæhre er entreprenør på begge prosjektene.

Informasjonsflyt og synlig ledelse

Noen av spørsmålene som ble diskutert i løpet av dagen er synlig ledelse ute på anleggene. Dette gjelder både anleggsledelse og representanter fra byggherrens side. Asle Ståland i BetonmastHæhre er prosjektsjef på E18 Rugtvedt-Dørdal. Han sier at noe av det viktigste er å få til informasjonsflyt i hele organisasjonen. En utfordring ute på anleggene handler om språk. Dette må løses ved å sette sammen arbeidslag som kan kommunisere med hverandre. Et tiltak kan være å bruke farge- og flaggsymboler på hjelmene for å synliggjøre hvem som er norsk- eller engelskspråklige.

-Vi må se HMS og produksjon i sammenheng når vi planlegger arbeidene. Vår erfaring er dessuten at kontinuitet i arbeidslagene øker sikkerheten ute på anlegget, sier Ståland. Han ser på det som en fordel fra byggherrens side å sikre at det er regulert tilstrekkelig med areal og nok plass til anleggsarbeidene.

Jakten på beste praksis

Representantene fra både AF og BetonmastHæhre sier at det er nyttig å snakke på tvers av entreprenørselskaper og synes det er positivt at Nye Veier legger til rette for det.  De gir Nye Veier honnør for innføringen av kravet om elektroniske tennere ved sprengning i dagen. -Det er åpenbart et viktig HMS-tiltak. Det er bra at Nye Veier som byggherre går foran her, sier Erik Frogner som er AF sin prosjektleder på E18 Tvedestrand-Arendal.

Begge totalentreprenørene har rutiner for kartlegging av risikofaktorer ved utførelse av arbeidsoperasjoner. Dette sikrer at de som skal lede og gjøre jobbene ute på anlegget tenker igjennom enkeltoperasjonene og identifiserer risiko. -Vi har gjennomgått og oppdatert våre rutiner for sikker jobbanalyse. Som totalentreprenør har vi et ansvar for å ha rutiner og oppfølging på plass, sier Frogner.

-Det er ulik metodikk og måleparametere for HMS i bransjen, både på byggherre- og entreprenørsiden. Eksempler på dette er om det i større grad skulle vært samme kategorisering, både årsak og kategori, av uønskede hendelser. Hvorfor skal entreprenørene ha ulike standarder og kategoriseringer på HMS? Vi opplever også at de store offentlige byggherrene har ulik måling, enten det er miljø eller HMS. Vi konkurrerer ikke på HMS, sier Petter Vistnes, Konserndirektør Anlegg i BetonmastHæhre

Spørsmål fra andre gir felles refleksjon

-Det har vært en bra dag med erfaringsdeling og læring på tvers. Det å få spørsmål fra andre utfordrer til felles refleksjon og diskusjoner om løsninger. Vi tror på åpenhet i bransjen og rapporterer på HMS-statistikk overfor styret og vår eier Samferdselsdepartementet. Jeg tror ikke framtidige generasjoner vil tillate at det gjøres på samme måten som i dag. Vi må ta ut mer automasjon i tilgjengelig teknologi for å redusere omfanget av risikofylt arbeid ute på anleggene. Her trenger vi hjelp fra bransjen til å løse dagens og morgensdagens utfordringer. Nye Veier har satt seg et nullmål når det gjelder sikkerhet. Det blir da mer forpliktende, hva gjør vi. I Nye Veier skal vi komme oss enda videre i framtidige konkurranser med bruk av ny teknologi, sier Dahl Hovland avslutningsvis.

Prosjektene

Sikkerhetsbesøket startet på Longum i Arendal der prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal holder til. På dette prosjektet er det 250 maskiner i sving og det er utført nærmere to millioner arbeidede timer. Noe av det som kjennetegner prosjektet er flytting av store masser. Det er sprengt ut omlag 7,5 millioner kubikk fjell. Det meste av massene gjenbrukes i veilinja som skal bli 23 km ny firefelts E18 fra Tvedestrand til Arendal. Befaringen fortsatte deretter på de to anleggsprosjektene Nye Veier har i Telemark. Det ene prosjektet er E18 Rugtvedt-Dørdal der 16,5 km firefelts vei åpner i desember 2019. Det andre prosjektet er E18 Kjørholt og Bamble tunneler. Disse to tunnelene ble gjenåpnet i slutten av august.

 Sikkerhetsbesøket ble gjennomført i midten av september.

Arkiv