E18 Tvedestrand-Arendal: 10 000 år gamle steinalderfunn bidrar til kunnskapsvekst

Arkeologiske utgravninger på den 23 km lange E18-strekningen mellom Tvedestrand og Arendal bidrar til ny kunnskap om steinalderen.

Stort vitenskapelig potensial: I forbindelse med den planlagte byggingen av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder gjennomførte Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, arkeologiske utgravninger gjennom tre år som bidrar til kunnskapsvekst både nasjonalt og internasjonalt.

Undersøkelsene bidrar til økt kunnskap

Resultatene fra undersøkelsene bidrar til ny og viktig kunnskap om steinalderen langs et kyst-område i Aust-Agder hvor steinalderen fram til nå har vært lite undersøkt. Informasjon om og resultater fra undersøkelsene blir presentert i boken «Kystens stein-alder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal». Forfatterne håper og tror de nye undersøkelsene øker kunnskapen om steinalderen på et lokalt nivå. De mener at funnene også kan utgjøre et stort vitenskapelig potensial i internasjonale sammenhenger.

I boken står det at det er sjeldent at så mange boplasser fra ulike deler av steinalderen er blitt undersøkt ut fra et europeisk perspektiv. Undersøkelse gir også viktige innblikk til den tiden da steinaldermennesker begynte med jordbruk, noe som har vært et sentralt forskningstema i arkeologien i over hundre år. I tillegg har også forholdene med landhevingen etter istiden i stor grad vært ukjente før undersøkelsene ble gjort.

De omfattende undersøkelsene avdekket et areal på over 12 265 kvadratmeter gravde ut et areal på over 2000 kvadratmeter og til sammen 126 000 funn fra steinalder og jernalder. Til sammen ble 34 boplasser fra ulike deler av steinalderen gravd ut, i tillegg til 2 gravhauger og en hulvei fra jernalder.

«Steinalderen i Aust-Agder har fram til nå vært lite undersøkt, og våre utgravninger bidrar med en betydelig kunnskapsvekst»

- prosjektleder Lars Sundström og prosjektmedarbeider Gaute Reitan.

Bakgrunnen for undersøkelsene

På bakgrunn av byggingen av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder gjennomførte Aust-Agder Fylkeskommune grundige og omfattende arkeologiske registreringer i området. Dermed gjennomførte Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, arkeologiske utgravninger i perioden 2014–2016. Til sammen har 48 arkeologer deltatt ved undersøkelsene av de 35 ulike lokalitetene. De undersøkte lokalitetene fordelte seg på ulike delområder fra Kvastad i Tvedestrand i nord til Krøgenes øst for Arendal sentrum i sør.

Mye av kunnskapen om steinalderen i kystområdene i Aust-Agder har tidligere vært basert på funn og enkelte eldre undersøkelser som ikke tilfredsstiller nyere tids krav til dokumentasjon og metoder. Utgravinger som er gjennomført gir særlig godt innblikk i de eldste delene av steinalderen, ca. 9000-8000 f.Kr. I tillegg gir enkelte av boplassene viktige innblikk i den kulturhistoriske utviklingen i yngre steinalder (ca. 3900-1700 f.Kr.).

"I januar var Nye Veier på boklansering hos Kulturhistorisk museum i Oslo, hvor informasjon om og resultater fra 3 års utgraving mellom Tvedestrand og Arendal ble presentert i bokform. Det har vært spennende for oss å få tatt del i det imponerende arbeidet som er gjennomført."

- Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen – Grimstad.

 

Boken kan lastes ned her: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/50 (ekstern lenke) 

Arkiv