Godt over halvveis

Anleggsarbeidene på prosjektet E18 Tvedestrand - Arendal startet i begynnelsen av 2017. Tiden går fort og ved utløpet av mai 2018 var det en ferdigstillelse i prosjektet på omlag 57%.

Denne måneden har vi laget en dronefilm fra anlegget E18 Tvedestrand - Arendal. Vi har gjort opptak langs hele linja som gir et godt overblikk over hvor langt anleggsarbeidene nå har kommet. Sjekk den ut! Filmen er laget av Screen Story.

Nye Veier bygger ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Dagens E18 skal erstattes med 23 kilometer ny firefelts motorvei beregnet for 110 km/t. Anleggsarbeidene startet i begynnelsen av 2017. Tiden går fort og ved utløpet av mai 2018 var det en ferdigstillelse i prosjektet på omlag 57%. Anleggsarbeidene er godt i gang og veien ferdigstilles oktober 2019.

Mai har vært tørr og varm som har gitt noen utfordringer knyttet til vannhåndtering og etterhvert ble det også stor skogbrannfare.

Tunnelarbeider

Når det gjelder tunnel så starter grunnarbeid med sørgående løp i Fløyheia. Hesthag tunnel og Træfjell og Fløyheia tunnel, er delvis ferdig i det nordgående løp. Sørgående løp blir brukt til intern masseflytting.

På Torsbuåsen tunnel gjenstår det omtrent 40 % til gjennomslag. Sprengningsarbeider vil pågå til slutten av juli. Tunnelene er antatt å ha gjennomslag i september. På bakgrunn av dette vil september være en periode med ganske intens masseflytting ved Torsbuåsen.

vei, asfalt, blå himmel, anleggsområde

 

Godt i gang med asfalteringen

De første strekningene med asfalt ble lagt i mai og flere nye områder er klargjort for asfaltering. Det jobbes med tilkobling til eksisterende E18 nord ved Rømyr.

Planer for sommeren

I juni vil det pågå arbeider på bruene. Anleggsaktiviteten er noe redusert i sommer. Vi minner om at det er forbudt for uvedkommende å ferdes på anleggsområdet.

 

Arkiv