LO-koordinatorer i Nye Veier

Samfunnsansvar og gode HMSK-systemer er viktig i Nye Veier sin samhandling med entreprenører. Nye Veier har LO-koordinatorer i sine utbyggingsprosjekter.

Godt og aktivt samarbeidSyvert Fossdal, LO-koordinator på utbyggingsområde E18 Langangen – Grimstad, sammen med Malin Trellevik, Hovedtillitsvalgt for Maskin og grunn AF gruppen på brakkeriggen til AF ved Årdalen.

 

I dag har Nye Veier LO-koordinatorer i alle sine prosjekter som er i utbyggingsfase. LO-koordinatorene bidrar til at arbeidene ute på anleggene skjer etter norske lønns- og arbeidsvilkår. De følger også opp bruken av kontraktsmedhjelpere, faglærte og lærlinger.  

Syvert Fossdal er LO-koordinator i Nye Veier sitt utbyggingsområde E18 Langangen – Grimstad. Han sier at LO-koordinatorene har et godt og aktivt samarbeid med Nye Veier, totalentreprenørene og fagforbundene 

- Mye av arbeidet mitt som LO-koordinator består i å være ute på anleggene, delta på møter med tillitsvalgte, snakke med folk, og være tilgjengelig hvis noen har noe på hjertet, sier Fossdal. 

LO-koordinatoren har kontakt med tillitsvalgte hos entreprenøren. På prosjektet Tvedestrand – Arendal, der AF er totalentreprenør, er det i dag 8 plasstilitsvalgte. LO-koordinatoren mener det er viktig at Nye Veier har gode vilkår i kontraktene. -Det er til stor hjelp i arbeidet med å få verdige forhold, også for de innleide, sier Fossdal. 

I kontrakten med entreprene stiller Nye Veier en rekke seriøsitetskrav blant annet at alle ansatte i prosjektet skal kunne snakke med LO-koordinator. Administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland, uttalte til marsutgaven av informasjonsbladet Transport Inside, at Nye Veier samlet sett har fått gode tilbakemeldinger fra arbeidstakerorganisasjonene på seriøsitetskravene vi stiller i kontraktene. 

Hittil har Nye Veier engasjert to LO-koordinatorer. Det er Nils Ole Ringnes på E6 fra Kolomoen-Moelv og Syvert Fossdal på E18 Tvedestrand-Arendal. I E18-utbyggingsområdet ble avtalen med LO-koordinator først inngått forprosjektet E18 Tvedestrand-Arendal. Den ble siden utvidet til å gjelde også E18 Rugtvedt-Dørdal og E18 Kjørholt og Bamble tunneler.

Arkiv