Strekningen E18 Tvedestrand-Arendal åpner tidligere enn planlagt

Det har vært god framdrift i prosjektet og det planlegges nå for trafikkpåsetting på denne E18-strekningen allerede før fellesferien.

- Det er gledelig for trafikantene at vi kan åpne denne veien tidligere enn planlagt. Gjennom tidligere trafikkpåsetting leverer vi trafikksikker vei raskere til veibrukeren og oppnår økt samfunnsnytte. Prosjektet er i rute og vi ser ikke noe nå som skulle tilsi at dette ikke lar seg gjennomføre. Jeg er glad for at det er god framdrift på prosjektene i E18-utbyggingsområdet, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad.

Veien skulle etter den opprinnelige planen åpnes i oktober 2019 og åpner nå altså mer enn tre måneder tidligere. Kontrakten for prosjektet ble signert 16. desember 2016 og anleggsarbeidene startet opp på nyåret 2017.

Tidligere trafikkpåsetting gjelder feltene i begge retninger på E18-strekningen. Det vil fortsatt pågå arbeider blant annet på fylkesveien til Krøgenes.

 

Arkiv