E39 Sørvest

14. oktober 2019 Bli kjent med prosjektet Kristiansand vest - Mandal øst

Prosjektet har i oktober 2019 vært i produksjon i ett år. I egen brosjyre presenterer vi prosjektet, og status etter ett års anleggsvirksomhet.

18. oktober 2019 Varsler planoppstart gjennom Lyngdal

Nye Veier varsler oppstart av planarbeidet for E39 fra Herdal til Røyskår i Lyngdal kommune. Alle synspunkter, innspill eller opplysninger man mener Nye Veier bør kjenne til ved oppstart av reguleringsplanleggingen kan sendes skriftlig innen 1. desember 2019.

24. oktober 2019 Bygger bro over drikkevannet

I Kristiansand skal ny E39 gå over Rossevann, som er kilden til drikkevannet for deler av kommunen. Utbyggingen utløser krav til ekstra tiltak for å hindre forurensning både når veien bygges og når den står ferdig.

9. oktober 2019 Nye Veier og Hæhre signerte historisk avtale

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte onsdag 9. oktober 2019 fastpriskontrakt for bygging av sju kilometer ny, trafikksikker firefelts E39 og seks kilometer ny tilførselsvei til Mandal by. Prosjektet går nå inn i neste fase, etter at Hæhre Entreprenør ble valgt som entreprenør i 2018.

10. oktober 2019 Muligheter med E39 i Listerregionen

Listerrådet og Nye Veier inviterer til møte med næringslivet. Møtet holdes på Rosfjord Hotell i Lyngdal mandag 21. oktober. Tema for møtet er status for E39, kontrakter som kommer, hvordan anskaffelsene gjøres og hvordan bør lokalt/regionalt næringsliv kan posisjonere seg.