E39 Sørvest

23. mai 2019 Forslag til detaljregulering av E39 Mandal øst – Greipsland

Etter plan- og bygningslovens §12-10 har planutvalget i Mandal kommune, i møte 15.05.2019, besluttet å sende forslag til detaljreguleringsplan for E39 Mandal øst – Greipsland (del 1 av E39 Mandal øst – Mandal by) på høring og legge planen ut til offentlig ettersyn.

8. mai 2019 Fokus på miljø og forebyggende tiltak

Miljøvernavdelingen til Fylkesmannen i Agder uttrykte tilfredshet både med hvordan miljøarbeidet er organisert i prosjektet, samt fokuset på forebyggende tiltak. Det kom fram da fylkesmannen 8. mai gjennomførte sitt planlagte besøk på veianlegget E39 Kristiansand vest – Mandal øst.

7. mai 2019 Se bilder fra prosjektet Kristiansand vest - Mandal øst

Følg med vårt byggeprosjekt Kristiansand vest - Mandal øst fra lufta.

3. mai 2019 Områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til offentlig ettersyn

Etter vedtak i Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner blir forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst lagt ut for offentlig ettersyn 3. mai 2019. Forslag er samtidig sendt ut på høring. Frist for innspill til planforslaget er 14. juni 2019.

29. mars 2019 Starter arkeologiske registreringer for ny E39 korridor Mandal - Lyngdal øst

I forbindelse med fremføring av ny, trafikksikker E39 fra Mandal til Herdal i Lyngdal, er det varslet oppstart av arkeologiske registreringer. Arbeidene er supplerende til undersøkelsene som ble gjennomført i 2018.