E39 Sørvest

7. mars 2019 Anbefalt korridor for E39 Mandal – Lyngdal øst er klar

Nye Veier har 6. mars 2019 overlevert forslag til ny veikorridor fra Mandal via Lindesnes til Lyngdal. Korridoren er 26 kilometer lang og reduserer reisetiden mellom Herdal i Lyngdal og Mandalskrysset til 15 minutter.

20. februar 2019 Her kan du følge sprengningsarbeidene på E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Vi oppfordrer alle som bor i nærheten av anleggsområdet for ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst om å registrere seg på den nettbaserte varslingstjenesten www.nabovarsling.no

21. januar 2019 Fremskynder byggestart på delstrekning

Nye Veiers E39-prosjektorganisasjon jobber med å fremskynde byggestart for flere delstrekninger.

25. januar 2019 Kunne du tenke deg en sommerjobb i Nye Veier?

Nye Veier ønsker å knytte til seg studenter som ønsker å lære og ikke minst bidra i sommermånedene 2019.

21. januar 2019 Prøveprosjekt om arkeologi gir raskere veiåpning

Riksantikvaren og Nye Veier starter et prøveprosjekt knyttet til automatisk fredete kulturminner på E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Riksantikvaren åpner for at arkeologiske undersøkelser kan skje basert på en vedtatt kommunedelplan for strekningen. Gjennomføringen av prøveprosjektet kan bety at E39 blir tidligere ferdig for trafikanten.