Ber om innspill fra barn og unge

E39 Mandal-Lyngdal øst: Prosjektet har laget en film med oppfordring til å engasjere seg i prosjektet samt bruke sin stemme og si sin mening.

24. september ble det varslet planoppstart og planprogrammet for planen, områderegulering E39 Mandal - Lyngdal øst, ligger nå ute på høring og til offentlig ettersyn. 

Vi håper at filmen kan brukes som utgangspunkt for diskusjon blant unge i Mandal, Lyngdal og Lindesnes, og som grunnlag for å sende inn innspill til planprogrammet.

Høringsfristen er 5. november.

Filmen vi ønsker at dere skal se ligger på forsiden av prosjektets nettside: www.e39mandal-lyngdal.no

Prosjektet satser stort på digital medvirkning. Derfor har vi laget en medvirkningsportal, Din E39, hvor man digitalt kan sende inn sine innspill. «Din E39» består av en visningsmodell av området og viser prosjektet så lagt det har kommet. Her er det mulig å legge inn innspill til planen og knytte innspillet opp til et konkret geografisk sted. På forsiden til prosjektets nettside finner du knappen du må trykke på for å komme inn i «Din E39» for å gi ditt innspill.

prosjektets nettside ligger også de sentrale dokumentene om varsel om oppstart, planprogrammet og silingsrapporten.

Arkiv