Endelig dagslys i begge ender!

Tirsdag 25. juni trykket ordførerne Harald Furre (Kristiansand) og Johnny Greibesland (Songdalen) på knappen som avfyrte smellet for gjennomslaget i den første tunnelen på nye E 39.

Arkiv