E6 Innlandet.

3. juli 2019 Gi innspill i medvirkningsportalen for E6 Roterud - Storhove

E6 Roterud - Storhove

2. juli 2019 Åpner fem kilometer med nylagt asfalt på E6 over Bergshøgda

Natt til onsdag flyttes E6-trafikken over på det nybygde motorveifeltet fra Arnkvern til Tjernli. Dette gir E6-trafikantene fem kilometer ny tofeltsvei med 70 km/t. Samtidig åpnes nordgående påkjøringsrampe på Bergshøgda og sørgående avkjørings- og påkjøringsramper i Nydal. Den nordgående påkjøringsrampen i Nydalkrysset stenges.

27. juni 2019 Disse skal konkurrere om å bygge 23 km motorvei langs Mjøsa

Fire søkere går videre i konkurransen om å bygge ny E6 mellom Roterud og Storhove langs Mjøsa for Nye Veier. Kontrakten har en antatt verdi på 3,7 mrd. kroner eks. mva. og blir dermed Innlandets klart største veikontrakt noensinne.

27. mai 2019 Peab Anlegg AS skal bygge nytt E6-kryss

Byggherren Nye Veier har valgt Peab Anlegg AS for utbygging av nytt E6-kryss i Moelv. Dette er den siste anleggsentreprisen på utbyggingen av ny firefelts motorvei fra Kolomoen til Moelv. Krysset skal stå ferdig i desember 2020.

8. mai 2019 Kartlegger grunnforholdene i Mjøsa

Denne uken kommer det en ny farkost på Mjøsa når MS Borebas sjøsettes for å gjennomføre nye grunnundersøkelser for den nye motorveibrua over Mjøsa. Undersøkelser gjennomført i fjor viser at grunnforholdene er krevende. Veiselskapet har derfor engasjert Multiconsult Norge AS til å gjennomføre ytterligere undersøkelser for å optimalisere bruprosjektet og redusere usikkerheten i utbyggingsprosjektet.