Gi innspill i medvirkningsportalen for E6 Roterud - Storhove

E6 Roterud - Storhove

Nye Veier skal utarbeide reguleringsplan for E6 på strekningen Roterud - Storhove og tiltak knyttet til avlastet E6 ved Lillehammer. I medvirkningsportalen kan du hente informasjon, gjøre deg kjent med prosjektet, og gi oss viktige innspill.

 >> Gi innspill i medvirkningsportalen for E6 Roterud - Storhove

Arkiv