Nattarbeid på E6 og Rv. 25

Det er høy aktivitet i E6-prosjektet og det blir nattarbeid og endret kjøremønster flere steder allerede kommende natt. Dette medfører omkjøring via gamle E6 mellom Økelsrud og Moelv, manuell dirigering på E6 ved Tjernli sør for Brumunddal, samtrafikk mellom Rv. 25 og E6 i Åkerkrysset ved Hamar og manuell dirigering på Vangsvegen ved Disen.

Lengst i nord skal landbruksovergangen ved Skappalgutua rives. Det blir skiltet omkjøring for E6 mens overgangsbrua rives kommende natt. Videre skal E6 legges over jernbanen på midlertidig bru ved Tjernli sør for Brumunddal.

- Det blir omkjøring for E6-trafikken mellom Økelsrud og Moelv natt til onsdag for å rive en bru over E6, og sør for Brumunddal blir det manuell dirigering for å legge E6-trafikken over på den midlertidige brua over jernbanen ved Tjernli. Arbeidene ved Tjernli starter allerede kl. 18.00 tirsdag ettermiddag, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet. 

Det blir også nattarbeider på Midtstranda og i Åkerkrysset ved Hamar.

- Vi er allerede godt i gang med å utvide Vangsvegen fra to til fire felt langs Midtstranda og videre gjennom Åkerkrysset opp til Ridabu. Natt til onsdag og natt til torsdag blir E6-trafikken gjennom Åker lagt via rundkjøringene på Rv. 25, og natt til torsdag blir lyskrysset ved Disen erstattet med en midlertidig rundkjøring, sier Moshagen.

Arbeidene blir utført på kveld/natt for å redusere ulempene for trafikantene og ivareta sikkerheten på en god måte.

- I disse tilfellene er nattarbeid den beste løsningen for å unngå køer, samtidig som vi ivaretar sikkerheten for alle parter. Det kan bli noe støy i forbindelse med enkelte av arbeidene som skal utføres, sier Moshagen.

Alle nattarbeidene skal være avsluttet før morgenrushet.

Arkiv