Ny totalentreprise på E6 ut i markedet

I løpet av høsten kommer totalentreprisen for bygging av nytt E6-kryss i Moelv ut i markedet. Dette er den siste anleggsentreprisen på utbyggingen av ny firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer.

Bildet viser dagens E6-kryss i Moelv. E6 kommer inn fra Hamar/Brumunddal nederst i bildet og fortsetter i retning Lillehammer øverst til høyre i bildet. Fylkesvei 213 (Storgata) passerer under E6. Moelv sentrum ligger til høyre for bildet. (Foto: Nordic Skytech AS)

Entreprisen omfatter prosjektering og bygging av krysset.

- Utbyggingen av krysset i Moelv skal være et attraktivt prosjekt for markedet. Vi tror også at flere lokale entreprenører vil vise interesse for oppdraget, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Det skal blant annet bygges ny E6 gjennom krysset, kryssbruer, kryssramper, rundkjøringer, lokalveisystem og busslommer.

- Oppdraget inneholder alt fra stort til smått som trengs for å gjøre krysset komplett. Det er et viktig poeng å gjenbruke mye av det eksisterende krysset, sier Moshagen.

Nye Veier opplyser at det også vil tillegge totalentreprenøren å sørge for koordinering av prosjektering og gjennomføring mot næringsinteressene i området.

- Vi vurderer i tillegg å legge inn noen mindre forberedende arbeider ned mot brustedet for den nye Mjøsbrua i oppdraget, sier Moshagen.

Reguleringsplanen for krysset ble vedtatt i 2017. Krysset skal ferdigstilles høsten 2020.

Arkiv