Ny trafikkomlegging på E6

Natt til onsdag legges trafikken om på E6 ved Økelsrud i Ringsaker. Trafikkomleggingen er nødvendig for å gjøre plass til byggingen av det nye Økelsrudkrysset mellom Brumunddal og Rudshøgda.

Totalentreprenøren starter med omleggingen tirsdag kveld.

- Trafikkomleggingen innebærer at E6-trafikken blir ledet opp på ramper på begge sider av Sangheim bru. Dette gjelder både sørgående og nordgående trafikk, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

I tillegg blir Sangheim bru på fylkesvei 84 stengt. Brua skal rives før det bygges ny bru for fylkesvei 84 med firefelts E6 under.

- Lokaltrafikken på Ringsakervegen blir ledet rundt Sangheim bru gjennom rundkjøringer på begge sider av brua, sier Moshagen.

Syklende og gående skal bruke midlertidig gang- og sykkelvei over Trekvarten bru mellom Ringsakervegen og Åshøgdvegen.

- Omkjøringen sikrer at vi får nok plass til å utføre våre arbeider. Det kan oppstå enkelte ulemper, men totalentreprenøren har klart å skille trafikken fra anleggsområdet på en god måte, sier Moshagen.

Ny firefelts motorvei skal stå ferdig frem til Brumunddal sommeren 2020. Hele E6-strekningen på 43 km fra Kolomoen til Moelv ferdigstilles desember 2020, sier Moshagen.

Arkiv