Undersøker grunnforholdene for E6 Moelv - Øyer

Planleggingen og utbyggingen av firefelts E6 fra Moelv til Øyer begynner nå å vise igjen også ute i terrenget. Opp mot fem arbeidslag er og har vært i full sving med grunnundersøkelser for ny E6. Mest mulig kunnskap om grunnforholdene på hele strekningen er viktig for byggherren Nye Veier og de fremtidige entreprenørene som skal bygge 44 kilometer med firefelts motorvei fra Moelv til Øyer.

Det gjennomføres i disse dager både seismiske målinger med geofoner og tradisjonelle feltundersøkelser med beltegående borerigger. Det skal også tas opp kjerneprøver i enkelte områder.

- Det er viktig for oss å få på plass mest mulig kunnskap om grunnforholdene der den nye veien er planlagt. Vi trenger kvalitetsfakta om forholdene så tidlig som mulig, slik at vi kan bruke dette inn i arbeidet med å optimalisere utbyggingsprosjektet, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet. 

De seismiske undersøkelsene gjennomføres på bakken ved at det plasseres ut en lang rekke med små sammenkoblede geofoner. Geofonene sender lydbølger ned og bakken og måler blant annet hvor dypt det er ned til fast fjell.

- Ved å kombinere ulike metoder får vi gode svar. Geofonene egner seg i enkelte områder, men for å sikre kvaliteten supplerer vi med tradisjonelle feltundersøkelser med beltegående borerigger, sier Moshagen.

Nye Veier skal også ta ut kjerneprøver i tunneltraseene.

- Det å hente ut kjerneprøver av fjellet i forbindelse med tunnelene er en betydelig oppgave, men Nye Veier ønsker å kartlegge forholdene så godt som mulig. Grunnforholdene har spesielt stor betydning der konstruksjoner for motorveien skal krysse Mjøsa, ved kryssingen av Lågen, ved tunnelpåhuggene og i bratt terreng. I disse områdene undersøker vi ekstra nøye, sier Moshagen. 

Fylkesmannen har gitt tillatelse til grunnundersøkelser i Lågendeltaet naturreservat.

- Arbeidet ute i felt vil foregå utover våren og fram til juli. I naturreservatet ved Lågen blir det pause i undersøkelsene fra 15. april til 15. mai grunnet hensyn til fuglelivet i naturreservatet, sier Moshagen.

I løpet av 2019 skal tre store kontrakter for utbygging av til sammen 44 kilometer firefelts motorvei med 110 km/t fra Moelv til Øyer ut i markedet. Den første konkurransen blir offentliggjort allerede i april. Prosjektet inngår i Nye Veiers utbygging av firefelts E6 fra Kolomoen i Hedmark til Øyer i Oppland.

Arkiv