E6 Trøndelag.

27. juni 2019 Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum - varsel om oppstart av endring av reguleringsplan

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles det oppstart og forslag til endring av reguleringsplan for "Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum", planid 2017016. NB: Saken er oppdatert med notat som vurderer konsekvenser for Gaula ved justert E6 forbi Søberg.

7. juni 2019 Ny geoskanning med helikopter

EMerald Geomodelling og Nye Veier fortsetter å geoskanne med helikopter. Dette skjer tirsdag og onsdag neste uke (11. og 12.06).

29. mai 2019 Geoskanner med helikopter før bygging av E6

Neste uke vil et helikopter fly lavt over deler av Trøndelag. Ved å sende ut elektromagnetiske bølger får man nyttig informasjon om grunnen. Bølgene er ikke skadelige for verken folk eller fe.

27. mai 2019 Varsel om planoppstart for reguleringsendring Helltunnelen-Hellstranda

Nye Veier AS varsler med dette oppstart av arbeidet med reguleringsendring for ny E6 Helltunnelen - Hellstranda i Stjørdal kommune. Varslingen gjøres i henhold til plan- og bygningsloven §12-8.

24. mai 2019 Varsel om planoppstart for utvidelse av E6 Leistad – Stjørdal grense

Nye Veier AS varsler med dette oppstart av arbeidet med reguleringsendring for ny E6 Leistad – Stjørdal grense i Malvik kommune. Varslingen gjøres i henhold til plan- og bygningsloven §12-8. I forhold til tidligere varsling er planområdet endret langs strekningen.