E6 Trøndelag.

19. desember 2018 Invitasjon til informasjonsmøter i forbindelse med planlegging av ny E6 Kvithammar – Åsen

I januar inviterer Nye Veier til to åpne informasjonsmøter for å orientere om planarbeidet for ny E6 mellom Kvithammar og Åsen. Det avholdes et møte i hver av de berørte kommunene Stjørdal og Levanger.

18. desember 2018 Nye Veier varsler anbudskonkurranse for E6 Ulsberg - Vindåsliene i januar

Byggestart på E6 Ulsberg – Vindåsliene framskyndes som følge av Nye Veiers siste porteføljeprioritering som ble offentliggjort sist uke. Prosjektet legges ut på anbud i siste halvdel av januar og Nye Veier inviterer entreprenører til en tilbudskonferanse 4. februar.

10. desember 2018 Varsel om justert plangrense for reguleringsplan E6 Ulsberg - Vindåsliene

Nye Veier varsler med dette om justert plangrense for enkelte områder i Rennebu kommune i forbindelse med detaljregulering for E6 Ulsberg - Vindåsliene.

7. desember 2018 Kontrollert øvingsbrann i Gauldal

I perioden 12. – 15. desember vil Gauldal Brann og Redning IKS foreta en kontrollert nedbrenning av et hus i Gylløyvegen på Hovin. Huset disponeres av Nye Veier og skal likevel rives i forbindelse med utbygging av ny E6 i området.

5. desember 2018 Varsel om endret plangrense for E6 Reppe - Malvik grense

Nye Veier AS varsler med dette oppstart av arbeidet med reguleringsendring for ny E6 mellom Reppe og Væretunnelen i Trondheim kommune.