E6 Trøndelag.

22. mars 2019 Velkommen til tilbudskonferanse 26.03.19

Nye Veier AS søker leverandører til prosjektet Ulsberg-Vindåsliene, og arrangerer i den forbindelse en tilbudskonferanse for å fortelle mer om prosjektet.

21. mars 2019 Vendor conference: Ulsberg – Vindåsliene

The Trøndelag office for Nye Veier presented one project at this year’s vendor conference: the stretch that runs from Ulsberg in Rennebu to Vindåsliene in Midtre Gauldal. In this article you can read more about the project.

21. mars 2019 Leverandørkonferansen: Ulsberg-Vindåsliene

Trøndelagskontoret til Nye Veier presenterte ett prosjekt på årets leverandørkonferanse: strekningen som går fra Ulsberg i Rennebu til Vindåsliene i Midtre Gauldal. I denne artikkelen kan du se lese mer om prosjektet.

20. februar 2019 Nye veier har signert kontrakt med Peab og Cowi

I dag signerte Nye Veier kontrakt med Peab og Cowi. Prosjektet gjennomføres med en ny modell, Integrert prosjektleveranse (IPL). De tre IPL-partnerne skal sammen, i en felles kontrakt, bygge firefelts motorvei fra Kvål til Melhus. Samarbeidsformen er helt unik innen norsk veibygging.

15. februar 2019 Helltunnelen stenges 1. - 4. mars

På grunn av nødvendig borearbeid må Helltunnelen stenges noen dager. Det blir omkjøring via fv. 950 (gamle E6) over Gjevingåsen.