Åpent møte og åpen kontordag

Velkommen til åpent møte og åpen kontordag i forbindelse med reguleringsarbeidet knyttet til E6 Ulsberg-Vindåsliene.

Reguleringsplan for E6 fra Ulsberg til Vindåsliene ligger nå ute til høring og offentlig ettersyn. Nye Veier inviterer i samarbeid med Rennebu og Midtre Gauldal kommune til åpent møte i kultursalen i Rennebuhallen på Berkåk mandag 6. mai klokken 18 til ca. 20:30.  I møtet vil du få høre om planforslaget og få svar på spørsmål angående planarbeidet. Siste del av møtet vil bli avsatt til informasjon om grunnerverv.

Åpen kontordag avholdes i Rennebu kommunehus torsdag 9. mai klokken 08:30 – 16:00. Representanter fra Nye Veier og Rennebu kommune vil være til stede for å svare på spørsmål. Timebestilling gjøres til Nye Veier v/ Siri Hegre tlf. 993 57 353 ev. e-post til siri.hegre@nyeveier.no 

 

Les mer om forslaget til reguleringsplan for E6 Ulsberg-Vindåsliene her

Arkiv