10 framtidsbilder, E6 Kvithammar–Åsen

Mye planarbeid gjenstår før endelig veilinje er klar. Men slik kan ny E6 komme til å se ut mellom Kvithammar og Åsen. Hele strekningen er planlagt med firefelts vei, doble tunnelløp og 110 km/t.

Bilde 1

Ny E6 mellom Kvithammar og Forbordsfjellet. Bru over Vollselva/jernbane.

Bilde 2

Doble løp i Fordbordstunnelen (7,8) km). Sørlig åpning ved Øvre Holan.

Bilde 3

Fordbordsfjelltunnelens nordlige åpning i Vuddudalen.

Bilde 4

Ny E6 gjennom Vuddudalen, øst for dagens vei. 

Bilde 5

Åsen sør: Halvkryss ved Kleiva, med sørvendte ramper.

Bilde 6

Planlagt E6-trasé øst for Åsen. To miljøtunneler (ca. 100 m hver) sør og nord for Vangsmyra.

Bilde 7


Nærmest ses nordlig miljøtunnel, Vangsmyra. Til venstre: Tunnel gjennom Husbyåsen (under 500 m), sørlig åpning.

Bilde 8

Husbyåsen miljø- og fjelltunnel (sørlig åpning) bygges i både betong og fjell. Bru over Fossingelva rett før tunnelen.

Bilde 9


Nordlig tunnelåpning i Husbyåsen og jernbanebru over ny E6.

... og bilde 10:
Åsen nord med fullt toplanskryss i Vassmarka.

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv