Det store E6-løftet

– Hvorfor alt maset om alternative traséer, færre kryss og kortere tunneler/bruer? Kunne vi ikke bare bygd ut etter gamle planer og «la veien gå hvor hen den vil»? spør prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i en kronikk i Adresseavisen.

 

MERK: Som mange registrerte, benytter Adresseavisen her feil navn på kronikkforfatteren. En rettelse sto på trykk dagen etter (29. sept.), og  prosjektdirektør Johan Arnt Vatnans korrekte navn brukes på den digitale versjonen av kronikken.

Arkiv