Helltunnelen stenges 1. - 4. mars

På grunn av nødvendig borearbeid må Helltunnelen stenges noen dager. Det blir omkjøring via fv. 950 (gamle E6) over Gjevingåsen.

Det blir ny firefelts motorvei mellom Ranheim og Værnes. Den første reguleringsplanen for denne strekningen er fra 2015 og har lagt til rette for en fartsgrense på 90 km/t. Da Nye Veier overtok byggeprosjektet oppjusterte vi fartsgrensen til 110 km/t. For å forberede byggingen må vi skaffe oss ytterligere informasjon om ny veilinje. I dette arbeidet er det nødvendig med kjerneboring i Helltunnelen. Det er for å kunne undersøke bergforholdene i tunnelen.

– Vi vil trenge kjørebanen til dette arbeidet, og derfor må vi stenge tunnelen en liten periode, sier Grim Rønsberg, prosjektleder i Nye Veier.

Tunnelen vil være stengt i tidsrommet 1. mars klokken 23.00 til 4. mars klokken 06.00. På denne strekningen er det mest trafikk søndag ettermiddag mellom klokken 16 og 18.

– Vi anbefaler å unngå denne perioden hvis du har mulighet til det, råder Rønsberg.

Husk også å beregne litt ekstra tid til Værnes flyplass i denne perioden.

– Vi beklager de ulemper stengningen medfører for trafikanter, næringsliv og beboere langs omkjøringsruta som får mye trafikk, sier Rønsberg.


Kontaktperson:
Grim Rønsberg, prosjektleder i Nye Veier E6 Trøndelag
926 15 116
grim.ronsberg@nyeveier.no 

Arkiv