Invitasjon til informasjonsmøter i forbindelse med planlegging av ny E6 Kvithammar – Åsen

I januar inviterer Nye Veier til to åpne informasjonsmøter for å orientere om planarbeidet for ny E6 mellom Kvithammar og Åsen. Det avholdes et møte i hver av de berørte kommunene Stjørdal og Levanger.

Utgangspunktet for møtene er det nye forslaget til planprogram for reguleringsarbeidet, som ligger ute til høring fram til 30. januar 2019. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for firefelts E6 med fartsgrense 110 km/t. Selve planarbeidet starter medio 2019.

På informasjonsmøtene vil Nye Veier orientere om status og forestående reguleringsplanarbeid, og om hvordan de som blir berørt kan involvere seg i prosessen. Det blir også gitt informasjon om prosessen rundt grunnerverv. Kommunen som planmyndighet vil være representert på møtene.

Tid og sted:

09.01.19 kl. 1800-2000: Åsen Samfunnshus

10.01.19 kl. 1800-2000: Klubbhuset til Fram IL (Skatval)

Arkiv