Konkurranse om E6 Ulsberg – Vindåsliene annonseres i februar

Konkurransegrunnlaget nærmer seg ferdigstillelse og legges ut i Doffin/Eu-Supply mot slutten av februar.

I desember 2018 ble det kjent at prosjektet E6 Ulsberg – Vindåsliene er fremskyndet i Nye Veiers porteføljeprioritering. Planen var å legge prosjektet ut på anbud i siste halvdel av januar samt ha en tilbudskonferanse i februar. 

– Arbeidet med konkurransegrunnlaget har tatt noe lengre tid enn først antatt, men vil være klart i slutten av februar, sier Lars Bjørgård, utbyggingssjef i Nye Veier Trøndelag.

Anbudskonkurransen vil bli lagt ut i anskaffelsesverktøyet Eu-supply på vanlig vis. Der vil det også fremgå tidspunkt for tilbudskonferansen. På tilbudskonferansen vil Nye Veier presentere prosjektet og gå gjennom de sentrale punktene i konkurransegrunnlaget.

 – Vi gleder oss til å gå i samhandling med valgt entreprenører fra september med optimalisering og utvikling av prosjektet, sier Bjørgård.

Vegstrekningen, som er 25 km lang, går i all hovedsak i jomfruelig terreng og anleggsarbeidene vil i liten grad påvirke trafikken på eksisterende E6. Prosjektet inkluderer bygging av to tunneler: Ulsbergtunnelen og Vindåslitunnelen. Det skal også bygges flere broer og betongkonstruksjoner, i tillegg til at store mengder masse skal flyttes. Prosjektet er tenkt gjennomført i perioden 2020-23.

Arkiv