Ny geoskanning med helikopter

EMerald Geomodelling og Nye Veier fortsetter å geoskanne med helikopter. Dette skjer tirsdag og onsdag neste uke (11. og 12.06).

Nye Veier skal bygge 106 kilometer med motorvei fra Ulsberg til Åsen. I den forbindelse utføres det såkalt geoskanning over store deler av Trøndelag. Et helikopter, med ulike måleinstrumenter under seg, vil fly i området mellom Kvithammar og Åsen og i flere mindre områder mellom Kvål og Ulsberg. Måleinstrumentene sender elektromagnetiske bølger ned i grunnen. Bølgene er ikke skadelige for verken mennesker eller dyr.

Omfattende arbeid
Det er EMerald Geomodelling, en nyetablering fra Norges Geotekniske Institutt (NGI), som utfører jobben på vegne av Nye Veier. Det ble utført geoskanning tidligere denne uken, men datainnsamlingen er såpass stor at arbeidet har tatt lengre tid enn antatt. Det er grunnen til at det blir ny flyvning neste uke. Opplegget er det samme som sist: helikopteret kommer til å fly frem og tilbake langs et planlagt rutenett i relativt lav hastighet (ca. 60 km/t). Rammen som henger under helikopteret vil være ca. 35 meter over bakken. Vi minner om at de elektromagnetiske bølgene som brukes ikke er skadelige for mennesker eller dyr. Det er heller ingen fare for at utstyret kan løsne fra helikopteret.

– Utstyret er svært godt sikret til helikopteret, så det kan ikke falle av, forsikrer Kari Charlotte Sellgren, disiplinleder tunnel i Nye Veier Trøndelag.


Til venstre: Helikopteret, med geoskanningsutstyret på plass, har akkurat tatt av. Dette er fra arbeidet som ble gjort tidligere denne uken. 
Til høyre: Kart som viser hvor vi skal fly. 

 

Kostnadseffektiv datainnsamling
Ved å sende ut elektromagnetiske bølger får man verdifull informasjon om grunnkvaliteten, dybde til berg, ev. svakhetssoner og andre geotekniske parametere. Nye Veier har valgt denne løsningen fordi det er en kostnadseffektiv måte å jobbe på, noe som er helt i tråd med selskapets gjennomføringsmodell.

– Når vi geoskanner ved hjelp av helikopter, kan vi ta for oss store områder på kortere tid enn hvis vi skulle ha gjort grunnboringer på den tradisjonelle måten, sier Sellgren.

Geoskanningen utføres allerede nå, i prosjektplanleggingsfasen, for å minske faren for uforutsette utfordringer i byggefasen på grunn av dårlige grunnforhold.

– Uforutsette grunnforhold er noe av det mest kostnadskrevende ved å bygge nye veier så vi mener det er lurt å investere i disse undersøkelsene nå. Jo mer vi vet om grunnforholdene nå, jo bedre er det. Vi kan spare både tid og penger på det, sier Sellgren.


Kontaktinformasjon
Har dere ytterligere spørsmål om flyvningen og målingene, ta kontakt med:

Kari Charlotte Sellgren, Nye Veier: 926 96 601
Karoline Jensen, EMerald Geomodelling: 979 56 118

Arkiv